Pædagogisk læreplan
Publiceret den 18. januar 2010

1. Baggrund for læreplaner.


Pædagogiske læreplaner i dagtilbud blev indført ved en ændring af lov om social service 31.03.04 og trådte i kraft 01.08.04
Dagtilbuddet skal arbejde systematisk med læring ud fra følgende 6 temaer.
  • Barnets alsidige personlige udvikling.
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring kan beskrives som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre.

Forskellige relationer skaber forskellige muligheder og begrænsninger for læring

2. Barnets alsidige personlige udvikling.

 

Jeg kan lære at:

- Sige min mening

- Fortælle hvad, jeg godt kan lide

- Fortælle om hvad, jeg har oplevet

- Komme med forslag og ideer til hvad, vi kan lave i Firkløveren

- Blive dygtigere til det, som jeg ikke er god til

 

Jeg kan øve mig:

- Når der er samling

- På tur med Firkløveren, hvor jeg kan fortælle hvad, jeg ved og oplever

- Når jeg tegner, maler og fortæller historier

- Når jeg leger med mine kammerater 

3. Sociale kompetancer.

 

Jeg kan lære at :

- Være en god kammerat

- Gøre en masse sammen med andre

- Være med til at bestemme hvad, vi skal lave i Firkløveren

 

Jeg kan øve mig ved at:

- Lytte til mine kammerater

- Hjælpe andre

- Finde på gode lege sammen med andre

- Trøste, når en kammerat er ked af det

- Snakke med mine kammerater om, hvordan vi er gode venner
 

4. Sprog

  

Jeg kan lære at:

- Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger

- Blive god til at tale, fortælle og tegne

- Bruge mit kropssprog

- Se på og lege med bogstaver

 

Jeg kan øve mig ved at:

- Sige rim og remser

- Tale

- Fortælle historier

- Tegne, male mine tanker og oplevelser

- Skrive bogstaver og tal

- Vise mine følelser overfor andre

 

 

5. Krop og bevægelse

  

Jeg kan lære at:

Kende min krop - både udenpå og indeni

- Spise sund mad

- Bevæge mig på alle mulige måder

 

Jeg kan øve mig ved at:

- Gå, hoppe, hinke, løbe og klatre

- Spise de sunde ting

- bruge mine arme og ben

 

6. Naturen og naturfænomener

   

Jeg kan lære at:

- Være god mod dyr

- Kende forskel på årstider

- Lege og lave aktiviteter ude

- Kende forskel på planterne ude i naturen

 

Jeg kan øve mig ved at:

- Studere smådyr

- Kigge, snuse og lege i naturen

- Finde blade og andre ting i naturen

- Opdage regn, sne og sol

- Mærke kulde og varme i luften

- Lave et bål

7. Kulturelle udtryksformer og værdier

  

Jeg kan lære:

- Om dansk kultur

- Om kunst og om at være kreativ

- Om forskellige materialer, og hvad jeg kan bruge dem til

- At tegne, male og lave skulpturer

- At bruge computer

- Noget om traditioner

 

Jeg kan øve mig ved at:

- Tegne og male fx. prinsesser, slotte eller noget fra et eventyr

- Høre/digte eventyr

- Se malerier, billeder og ting

- Lege med en computer

- Bruge min fantasi

- Deltage i fester i Firlløveren

- Synge, lave musik og teater